DRUŽABNO SREČANJE

 

 

VABILO

 

Vinogradniško društvo Podbočje, 21. cvičkova princesa Simona Petretič in kralj cvička Robert Jarkovič

 

vas vabimo na

 

D R U Ž A B N O   S R E Č A N J E

 

v vinsko klet JARKOVIČ Gadova peč.

 

Dobimo se v soboto, 15.6.2019, ob 17.30 uri.

 

Proslavili bomo pridobitvi častnih nazivov 21. cvičkova princesa in kralj cvička ter podelili društvena priznanja. Poskrbljeno bo za dobro hrano in rujno kapljico.

 

 

Pridite v našo družbo, saj bomo zelo veseli vašega obiska!