Program dela

 

PROGRAM DELA ZA LETO 2017

 

 • Strokovna ekskurzija oz. izlet v Srbijo, 17. in 18. 3. 2017,
 • občni zbor VD Podbočje, 3. 2. 2017,
 • strokovno predavanje, januar - december 2017,
 • zbiranje vzorcev za društveno ocenjevanje vin, 5. 3. 2017,
 • društveno ocenjevanje vin s strokovno komisijo, 8. 3. 2017,
 • izdelava biltena in diplom,
 • komisijsko pobiranje vzorcev za ocenjevanje vin na 45. Tednu cvička, marec 2017,
 • sodelovanje na 45. Tednu Cvička v Trebnjem, 26.-28. 5. 2017,
 • vinogradniški piknik za člane društva ter podelitev diplom in priznanj osvojenih na ocenjevanju vin, 10. 6. 2017,
 • sodelovanje na prazniku KS Podbočje, 24. 6. 2017,
 • strokovni ogled 54. mednarodni kmetijsko-živilskega sejma AGRA v Gornji Radgoni, avgust 2017,
 • sodelovanje s premičnim hramom pri promociji cvička na sejmu Vino 2017 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, oktober 2017,
 • 6. Martinov pohod po vinskih goricah Vinjar in Gradnje, 4. 11. 2017,
 • pokušina mladega vina - presek letnika, november 2017,
 • izdelava in razdelitev koledarjev,
 • obveščanje članov o pomembnih dogodkih,
 • tekoče naloge in obveznosti članov UO VD Podbočje,
 • barvanje hrama in popravilo miz,
 • dogovor oz. po možnosti odkup zemljišča za društvo,
 • v dogovoru s člani UO bomo sodelovali s sosednjimi društvi in organizacijami.