Program dela

 

PROGRAM DELA ZA LETO 2019

 

 • enodnevna strokovna ekskurzija oz. izlet 13. 4. 2019 na območje Haloz
 • zbiranje vzorcev za društveno ocenjevanje vin, 10. 3. 2019 
 • društveno ocenjevanje vin, 13. 3. 2019 
 • zbiranje vzorcev za teden cvička
 • udeležba na 47. Tednu cvička v Trebnjem,  konec maja 2019  
 • piknik članov društva  s podelitvijo diplom, sobota 15. 6. 2019 
 • sodelovanje na prazniku Krajevne skupnosti Podbočje, konec junija 2019 
 • strokovno predavanje, med januarjem in decembrom 2019 
 • obisk sejma v Gornji Radgoni, torek 27. 8. 2019
 • 8. Martinov pohod po vinskih goricah Brezovice, sobota 2. 11. 2019  
 • pokušina mladega vina - presek letnika, november 2019
 • izdelava in razdelitev koledarjev, ob kocu leta 2019 
 • obveščanje članov o pomembnih dogodkih
 • tekoče naloge in obveznosti članov UO VD Podbočje,
 • sodelovanje  s sosednjimi društvi in organizacijami.
 • aktivnosti vezane na dogovor s KS Podbočje in Občino Krško okoli prostorov v stari šoli, ter pridobivanje sponzorskih sredstev za prenovo prostorov